VIDEOS

VIDEOS VIDEOS VIDEOS

シズクノメ Why"you" MUSIC VIDEO

Cast : Runa Kurusu / Shin Fukawa

Director , Cinematographer  : YAH / N.I.L 1979

Lighting Director : Yosuke Kurai ( SHUHEI inc. )

Hair & Make : Momoka Matayoshi ( superbly inc. ) / Megumo Furukawa

Stylist : Hinano Okuyama ( superbus inc. )

Costume : CHICAGO Harajuku Jingumae

Production Manager : Sena Okamoto / Ryo Ishiwa / Gai Yokoyama / Chihiro Fukuda / Narumi Tamezawa

Casting Producer : Shota Suzuki ( superbus inc. )

Lighting Assistant : Yuzy.

Assistant producer : Rina Okubo ( superbus inc. )

Producer : Seito Nakajima ( superbly inc. )

Production : superbly inc.